Kentin trafik sorununu çözecek panel | kanpur haberleri

ForAhmed

Global Mod
Global Mod
Kanpur: Şehirde büyüyen trafik sorununu çözmek için bölüm komiserinin başkanlığında üst düzey bir yönlendirme komitesi oluşturuldu.
Tümen komiserliği tarafından yayınlanan tebliğe göre, yönlendirme komitesi trafiğin sorunsuz olması için kararlar alacak ve gerekli değişiklikleri yapacak.
Polis Komiseri Eşbaşkan, Kaymakam Yardımcısı Başkan Yardımcısı, Polis, Düzen ve Düzen Ek Komiseri Üye Sekreter ve Polis Trafik Komiser Yardımcısı, Genel Müdür olarak atandı. UPEIDA, KDA başkan yardımcısı, belediye komiseri, baş trafik kontrolör yardımcısı Demiryollarımüdür Havaalanı Çakeri Açıklamada, komisyon üyeleri olduğu belirtildi.
Üst Düzey Yönlendirme Grubu ayda iki kez toplanır.
Komite üç ay boyunca her 15 günde bir toplanır. Akıllı şehir belediye şirketinin ofisi. Önümüzdeki 24 saat içinde yapılacak ilk toplantı için kılavuz yayınlanacak” denilerek, “Yönetim kurulu trafikle ilgili tüm sorunları belirleyecek ve çözüm için gerekli kararları alacak. Ayrıca farklı departmanlar arasında koordinasyon kuracak ve sorunsuz trafik için uzman görüşü alacaktır. Aynı şekilde sorunsuz bir trafik bilinçlendirme programı uygulayacak ve bunun için bir plan/yol haritası hazırlayacaktır” dedi.
Bildiride, komitenin ilk üç ay boyunca her 15 günde bir, yani her ayın 1’i ve 15’inde saat 17:00’de ICCC Smart City ofisinde toplanacağı belirtildi. tnn