İlde Faal Olan 25 Kayıtsız Medrese: Anket | kanpur haberleri

ForAhmed

Global Mod
Global Mod
Kanpur: Yakın zamanda yapılan bir soruşturmada, ilçe yönetimi şehirde 21 kadar medresenin herhangi bir kayıt ve müfredat olmaksızın işletildiğini tespit etti. Bu medreselerin hiçbiri bir dernek tarafından yönetilmemektedir. Ayrıca şehirde 84 civarında medrese işletilmektedir ve herhangi bir kurula bağlı değildir.
Azınlıklar için bölge yetkilisine göre Pawan Kumar Singh’e göre, eyalette yaklaşık 8.449 bağımsız medrese işletiliyor. Bağışlar vb. tarafından yönetilirler ve hükümetten herhangi bir mali yardım almazlar. Araştırma 20 Ekim 2022 tarihine kadar 12 puan üzerinden yürütülmüştür. Yetkililer tarafından hazırlanan soruşturma raporu 31 Ekim’de DM’ye sunuldu.
İlde 250’ye yakın bağlı medrese bulunduğunu ve bunların devlet tarafından yönetildiğini ifade etti. Medrese Eğitim Danışmanı. Bağlı ve bağlı olmayan medreselerin raporu ve listesi eyalet hükümetine sunuldu. Bu medreselerin kaderini yakında hükümet belirleyecekti.