Bugün Kle’de Ulusal Kütüphaneler Semineri | Hubballi Haberleri

IstAh

Member
Hubballi: KLE Teknik Üniversite Merkez Kütüphanesi, Cuma günü KLE Kampüsü Biotech Oditoryumu’nda “Araştırmada Kütüphanelerin Yeniden Konumlandırılması, Yüksek Öğretim Kurumlarının Bilgi Yönetimi Çalışmaları” konulu ulusal bir seminere ev sahipliği yapıyor.
Dr. KLE Teknoloji Üniversitesi Baş Kütüphanecisi Shivaputrappa K, eğitim sisteminin Milli Eğitim Politikası (NUMARA YAPMAK) uygulanmış, araştırma ve geliştirme faaliyetleri akademisyenlerde büyük önem kazanmıştır. Artık kütüphaneler, akademisyenleri Ar-Ge’deki son gelişmelerden haberdar ederek araştırma becerilerini geliştirmelerine rehberlik etmede ve onlara yardım etmede önemli bir rol oynamaktadır. “Kütüphanelerin rolleri ve sorumlulukları da günümüzde değişti. Araştırmayı Ar-Ge faaliyetlerimizi geliştirmek için kullanma konusunda bilgi yaymak için ulusal seminer düzenleniyor dedi.
KLE Teknik Üniversitesi V. C. Ashok Shettar ve Davanagere Üniversitesi VC BD Kumbar seminerin açılışını yapacak.