İnsan hakları

Sudan: Darbe protestocuları için adalet, şiddet döngüsünü sona erdirmenin anahtarı | Nguncel.com

Ülkedeki huzursuzluk döngüsünü kırmak için, protestolar sırasında insan hakları ihlallerini ele alma yetkisine sahip bağımsız bir hesap verebilirlik ve geçiş dönemi adaleti mekanizması da çağrısında bulundular. Bu, şiddetin cinsiyete özgü doğasına dikkat etmeyi ve mağdurlara…