Birinci Kişi: Savunmasız Ukraynalı çiftçiler geçimlik bir karık açıyor

 Nguncel.com
Ekonomi

Birinci Kişi: Savunmasız Ukraynalı çiftçiler geçimlik bir karık açıyor Nguncel.com

Pierre Vauthier, FAO Ukrayna ofisinin başkanıdır. BM Haberlerine ülkenin FAO ekibinin – çoğu tarımla ilgili alanlarda uzman Ukraynalı yaklaşık 100 personelden oluşan – genellikle zorlu çalışma koşullarında ülke geneline nasıl dağıldığını anlattı. “Savaş başladığında karşılaştığımız…