Kadın haklarına yönelik ‘benzeri görülmemiş saldırı’ ortasında Afganistan’a baskı yapmaya devam edin

 Nguncel.com

Kadın haklarına yönelik ‘benzeri görülmemiş saldırı’ ortasında Afganistan’a baskı yapmaya devam edin Nguncel.com

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, Taliban’ın ülkenin kontrolünü yeniden ele geçirmesinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra yaptığı açıklamada bu çağrıyı yaptı.

‘Cinsiyet ayrımcılığı’

“Taliban 50’den fazla ferman, emir ve kısıtlama yoluyla kadınların hayatlarının dokunulmamış hiçbir yönünü bırakmadı, hiçbir özgürlüğü esirgemedi. Haklı olarak ve geniş çapta cinsiyet ayrımcılığı olarak kabul edilen, kadınlara yönelik kitlesel baskıya dayalı bir sistem yarattılar” dedi.

Taliban’ı, bu eylemlerin Afganistan’ın bugünü ve geleceği üzerindeki maliyetini yeniden düşünmeye ve tartmaya çağırıyorum.”

Bayan Bahous, BM Kadın Birimi’nin ülkedeki kadın ve kız çocuklarına olan sarsılmaz bağlılığının altını çizdi.

Pes etme

Teşkilatın oradaki çalışmalarının, bu “yanlış yönlendirilmiş, acımasız ve nihayetinde kendi kendini yok eden” önlemlerin hayatlarını nasıl etkilediğini anlatan kadınlarla temel ilişkilere dayandığını söyledi.

“Bu zorluklara rağmen Afgan kadınları da bana pes etmeyeceklerini veya boyun eğmeyeceklerini söylüyorlar. Baskılarına karşı mücadeleye öncülük etmeye devam edecekler.”

“En düşmanca koşullarda, ihlallere karşı seslerini yükseltiyorlar, hayat kurtaran hizmetler sunuyorlar, iş yeri sahibi oluyorlar ve işletiyorlar ve kadın örgütlerini yönetiyorlar. Cesaretleri bize daha fazla eylem için ilham vermeli, onların örneği yenilenmiş kararlılık için.”

Basınç uygulamaya devam edin

Bayan Bahous, seslerini, önceliklerini ve tavsiyelerini yükseltmekten ihtiyaç duydukları hizmetleri finanse etmeye ve işlerini ve kuruluşlarını desteklemeye kadar Afgan kadınları için daha fazla destek çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumu, insani yardım camiasının çağrısını dikkate almak ve Afganistan’a yönelik insani yardım çağrısını tamamen finanse etmek de dahil olmak üzere, değişimi zorlamak için ellerindeki tüm araçları kullanmaya ve mümkün olan tüm baskıları uygulamaya devam etmeye çağırıyorum” dedi.

İnsan haklarına sahip çıkın

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, fiili yetkililere kadınlar ve kız çocukları da dahil olmak üzere herkesin haklarına saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatma fırsatını kullandı.

BM insan hakları personeli, temel özgürlükler, silahlı çatışmalarda sivillerin korunması ve tutukluların hakları da dahil olmak üzere bir dizi insan hakları sorununu izlemek, belgelemek ve savunmak için Afganistan’da çalışmaya devam ediyor.

Cenevre’deki BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR) sözcüsü Liz Throssell, “Fiili yetkililerle bu konular hakkında görüşüyoruz ve onlara uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” dedi.

Yüksek Komiser, uluslararası toplumu tüm Afganların içinde bulunduğu kötü durumu unutmamaya çağırdı.

Kadın