Yaşlıların haklarının korunması herkesin yararınadır: BM şefi

 Nguncel.com

Yaşlıların haklarının korunması herkesin yararınadır: BM şefi Nguncel.com

BM başkanı, Pazar günü Uluslararası Yaşlılar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, toplumdaki yaygın yaş ayrımcılığı sorununun ve yaşlıların Kovid-19 salgını, yoksulluk ve iklim krizleri gibi krizler karşısında savunmasızlığının altını çizdi.

“Bunları ve diğer sorunları ele almak herkesin yararına olan bir insan hakları yükümlülüğüdür” dedi.

Bugünün gençleri yarının yaşlıları

Bu yılki Uluslararası Günün teması “Yaşlılara Yönelik İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Vaatlerinin Yerine Getirilmesi: Nesiller Boyunca” olarak belirlendi.

Araştırmalar, dünya çapında 65 yaş ve üzeri insan sayısının iki kattan fazla artarak 2021’de 761 milyondan 2050’de 1,6 milyara çıkmasının beklendiğini ve 80 yaş ve üzeri insan sayısının daha da hızlı arttığını gösteriyor.

Bu, dünya genelinde mevcut ve gelecek nesil yaşlılar için insan haklarının korunmasının güçlendirilmesinin aciliyetinin altını çiziyor.

Katkıda bulunacak çok şey

Sayın Guterres, yaşlıların bilgi ve tecrübeleri açısından önemli katkılar sağlayabileceklerini, barışa, sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına katkıda bulunma potansiyeline sahip olduklarını vurguladı.

“Onların aktif katılımını, tam katılımını ve gerekli katkıları sağlamalıyız – özel ihtiyaçları etrafında oluşturulan sosyal politikalar ve işyeri politikaları da dahil olmak üzere” dedi.

Ayrıca, daha kapsayıcı ve yaşlı dostu toplumlar ve herkes için dayanıklı bir dünya inşa etmenin temel bileşenleri olarak nesiller arası diyalog ve birlik ihtiyacını da vurguladı.

2050 yılında 65 yaşındaki yaşlı insan sayısı 2021 yılına göre iki kat daha fazla olacak.

2050 yılında 65 yaşındaki yaşlı insan sayısı 2021 yılına göre iki kat daha fazla olacak.

İnsan haklarını savunun

Yaşlıların tüm insan haklarından yararlanması konusunda bağımsız uzman olan Genel Sekreter Claudia Mahler, Genel Sekreter’in çağrısını yineleyerek, ülkeleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde (İHEB) belirtildiği şekilde yaşlıların insan haklarını desteklemeye çağırdı.

“Üye Devletlere, Birleşmiş Milletlere, ulusal insan hakları kurumlarına, sivil topluma ve ilgili tüm paydaşlara Evrensel Bildirgeyi tüm yaşlılar için gerçeğe dönüştürmeye çağırıyorum” dedi.

İHEB’de yaşlıların insan hakları yer almasına rağmen Bayan Mahler, yaş ayrımcılığının tanınmaması ve yaşa dayalı ayrımcılığın açık bir şekilde yasaklanması nedeniyle yaşlıların uluslararası insan hakları hukukunda çoğunlukla görünmez kalmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

“Üye Devletleri, bugünün gençlerinin yarının yaşlıları olacağını akılda tutarak, tüm yaşlılar için insan haklarının geleceğini savunarak insan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini desteklemeye ve teşvik etmeye teşvik ediyorum.”

Bağımsız uzmanlar

Bağımsız uzmanlar, İnsan Hakları Konseyi’nin Özel Prosedürleri olarak bilinen sistemin bir parçasıdır. Yaşlıların insan hakları veya ülke durumları gibi belirli tematik konuları izlemek ve raporlamakla görevlidirler.

Bireysel kapasiteleri dahilinde hizmet ederler. BM personeli değiller ve maaş almıyorlar.

İnsan hakları