Ülkenin insan hakları şefi, Haiti’deki ‘kaostan çıkış yolu’ sağlamak için uluslararası yardım çağrısında bulundu

 Nguncel.com

Ülkenin insan hakları şefi, Haiti’deki ‘kaostan çıkış yolu’ sağlamak için uluslararası yardım çağrısında bulundu Nguncel.com

“Haiti halkının hayatı her geçen gün daha da zorlaşıyor ancak pes etmememiz çok önemli. Durumları umutsuz değil. Haiti halkı, uluslararası destek ve kararlılıkla bu ciddi belirsizliğin üstesinden gelebilir ve bu kaostan çıkış yolunu bulabilir” dedi.

Yüksek Komiser’den son açıklama rapor Haiti’deki insan hakları durumuyla ilgili rapor, HNP’ye organize suçlarla, silahlı çetelerle ve uluslararası silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadelede yardımcı olmak için çok uluslu bir güvenlik destek misyonunun konuşlandırılmasının şart olduğunu vurguluyor.

Rapor, Haziran 2023’te Haiti’yi ziyaret eden Yüksek Komiser’in Haiti’deki insan haklarının durumu konusunda görevlendirdiği uzman William O’Neill’in bulgularını detaylandırıyor.

Haiti hapishanesindeki mahkumlar

Haiti hapishanesindeki mahkumlar

Haitili mahkumlar

Rapora göre Haiti’deki hapishaneler insanlık dışı ve tutukluların durumu Karayip ülkesinde hukukun üstünlüğünün devam eden erozyonunun bir örneği.

Haziran 2023’ün sonunda Haiti hapishanelerinde 11.810 mahkum bulunuyordu; bu sayı maksimum kapasitenin üç katından fazladır. Mahkumların yüzde 85’e yakını duruşmayı bekliyordu.

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’teki Ulusal Hapishaneyi ve kuzeydeki Cap-Haïtien şehrindeki Merkez Hapishaneyi ziyareti sırasında Bay. O’Neill mahkumları, su ve tuvalete sınırlı erişime sahip, boğucu sıcakta küçük hücrelere tıkıştırıldı.

“Boğucu bir kokuya katlanmak zorundalar ve başkentte insan dışkısı da dahil olmak üzere çöp yığınları sefaletini artırıyor. Raporda, tutukluların aynı anda uzanabilecekleri yeterli alan olmadığı için sırayla uyumak zorunda kaldıkları belirtildi.

Sayın Türk, “Hayatlar tehlikede” dedi. “Zaman çok önemli; bu krizin gerektirdiği aciliyet duygusunu anlamalıyız.”

Artan şiddet

BM Genel Sekreteri’nin Haiti hakkındaki son raporunda “Haiti’nin, devlet kurumlarını baltalayan, çete şiddeti merkezli çok boyutlu bir krizle karşı karşıya olduğu” belirtiliyor.

Silahlı çeteler Port-au-Prince metropol alanının yaklaşık yüzde 80’ini kontrol ediyor veya nüfuz sahibi oluyor; çete şiddeti tüm mahalleleri etkiliyor.

Rapora göre “şiddet başkentin dışındaki bölgelere de yayılıyor. Son aylarda cinayet, adam kaçırma ve tecavüz gibi ciddi suçlarda önemli bir artış olduğu bildirildi. Tüm mahallelere ve mahalle sakinlerine yönelik gelişigüzel, büyük ölçekli saldırılar yaklaşık 130.000 insanı yerinden etti.”

Çete şiddetinin yayılması, hükümete karşı popüler protestolara ve kanun dışı gruplarda artışa ve cinayetler ve linçler de dahil olmak üzere ilgili şiddet olaylarının artmasına yol açarak sosyal bütünlüğün daha da bozulmasına yol açtı.

Nisan 2023’te Port-au-Prince’te genellikle “Bwa Kale” olarak bilinen çete karşıtı kanunsuz bir hareket ortaya çıktı.

Genel Sekreter, “silahlı şiddetin yaygınlığının sosyo-ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurguladı. Çetelerin ana yollarda seyahat eden ticari ve kamu araçlarını gasp etmesi, kaçırması veya soyması nedeniyle hareket özgürlüğü etkileniyor.”

“Artan şiddet nedeniyle okullar kapanmak zorunda kaldı, çocuklar çeteler tarafından silah altına alınma riskine maruz kaldı.

Çeteler, esas olarak ekonomik kazanç elde etmek amacıyla tüm mahalleleri izole etmeyi başardı. Kritik altyapılara saldırmak da dahil olmak üzere şiddet içeren yöntemlerle yerel halkın gözünü korkutuyorlar.”

İnsani kriz

Güvensizlik insani krizi daha da kötüleştirdi. İnsani yardıma muhtaç insan sayısı son üç yılda neredeyse iki katına çıktı. Çete üyelerinin okullara yönelik saldırıları son bir yılda 10 kat arttı ve çok sayıda sağlık çalışanı ülkeyi terk etti.

BM başkanı, güvenlik durumu istikrara kavuştuktan sonra Haiti halkının daha iyi yaşam koşullarına erişmesini sağlamak ve ülkenin kalıcı istikrar ve refahını sağlamak için sosyo-ekonomik fırsatların geliştirilmesine yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Devlet kurumlarının güçlendirilmesi

Haiti’de cezasızlık, onlarca yıldır süren kötü yönetim ve yolsuzluk mevcut krize katkıda bulundu.

Genel Sekreter, “Şiddet döngüsü hiçbir zaman sona ermiyor çünkü nadiren kimse sorumlu tutuluyor” dedi. “BT [the State] Toplumun güvenliğini ve adaletini sağlamak için hem suçların sorumlularından hem de polis, mahkemeler ve cezaevi sistemindeki kendi görevlilerinden hesap vermeli.”

Bu hafta, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Haiti’ye BM dışı çok uluslu bir güvenlik destek misyonu gönderilmesine izin veren bir karar taslağı üzerinde müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

İnsan hakları