DPR Kore’nin ‘artan militarizasyonu’ insan hakları ihlallerinde bir artışı körüklüyor

 Nguncel.com

DPR Kore’nin ‘artan militarizasyonu’ insan hakları ihlallerinde bir artışı körüklüyor Nguncel.com

BM Güvenlik Konseyi’ne verdiği brifingde Volker Türk, uzun bir hak ihlalleri listesini gözden geçirdi ve birçoğunun “doğrudan Kuzey Kore’nin artan militarizasyonundan kaynaklandığını veya bunu desteklediğini” söyledi.

Argümanı, büyükelçilere – daha çok Kuzey Kore olarak bilinen – KDHC liderlerinin defalarca vatandaşlardan bazı durumlarda açlıktan ölecek kadar “kemerlerini sıkmalarını” talep ettiklerini söyleyen BM bağımsız insan hakları uzmanı Elizabeth Salmón tarafından desteklendi, ” böylece mevcut kaynaklar nükleer ve füze programlarını finanse etmek için kullanılabilir.

Haklar yerine silahlar

Yüksek Komiser Türk, mahsul toplamaya zorlanan çocuklar tarafından siyasi tutsak kampları da dahil olmak üzere geniş çapta zorunlu çalıştırmanın ve yabancı işçilerin maaşlarına el konulmasının Pyongyang’ın “silah üretme” taahhüdünü nasıl desteklediğine dikkat çekti.

Konsey, Kuzey Kore’nin bu yıl dördüncü kıtalararası balistik füze fırlatmasının ardından Japonya gibi komşu ülkeleri de etkileyen yarımadadaki “endişe verici ve tahammül edilemez” durumu tartışmak için bir aydan biraz daha uzun bir süre önce toplandı.

BM insan hakları şefi brifingine, yalnızca güvenliğin değil aynı zamanda insani eylem ve kalkınmanın da temelini oluşturan oradaki korkunç insan hakları durumuna işaret ederek başladı.

Kuzey Kore, COVID-19 salgını nedeniyle sınırların kapanmasıyla tetiklenen, dış dünyadan bugün olduğundan daha “acı verici bir şekilde koptu”.

Ofisi OHCHR tarafından toplanan bilgiler, “mülakatlar yoluyla ve hükümetin kendisi tarafından yayınlanan kamuya açık bilgiler dahil olmak üzere, ifade özgürlüğü, mahremiyet ve hareket özgürlüğü haklarının artan şekilde bastırıldığını gösteriyor; yaygın zorla çalıştırma uygulamalarının devam etmesi; ve piyasaların ve diğer gelir getirici biçimlerin kapanması nedeniyle ekonomik ve sosyal haklar için kötüleşen bir durum.”

Kapatılmasından bu yana, “sadece bir avuç” kuzeyi terk etmeyi başardı dedi.

Yardım ‘reddedildi’

Türk’e göre Kuzey Kore, gıda arzı ve beslenme krizini sona erdirmek için uluslararası işbirliğine açık olduğunu söylerken, insani yardım tekliflerinin “büyük ölçüde reddedildiğini” söyledi.

BM ülke ekibi, neredeyse tüm diğer yabancılarla birlikte sınırların kapatılması sırasında bloke olmaya devam ediyor. Ülke ekibinin geri dönüşünün ve yeni ortaklık çerçevesinin “halkın acılarını gidermek için koordineli çalışmayı teşvik etmek için kritik” olacağını söyledi.

Hem Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla hem de “gerçeği bulma, kalıntıların kurtarılması ve tazminat programları” aracılığıyla hak ihlallerinin kurbanlarından hesap sorulması çağrısında bulundu.

Binlerce Kuzey Korelinin, işkence ve keyfi gözaltıyla karşı karşıya kalabilecekleri yerlerde hala gönülsüz geri gönderilme riski altında olduğunu söyledi. Tüm devletleri sivilleri evlerine göndermemeye ve “onlara gerekli koruma ve insani yardımı sağlamaya” çağırdı.

“Sürdürülebilir barışa ancak insan haklarının desteklenmesi ve bunun sonucunda uzlaşma, kapsayıcılık ve adalet sağlanmasıyla ulaşılabilir.”

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ndeki insan hakları durumuna ilişkin Özel Raportör Elizabeth Salmón, Güvenlik Konseyi'ne ülkedeki durum hakkında bilgi verdi.

Barış için kadınların önemli rolü

BM’nin Kuzey Kore’deki İnsan Hakları Özel Raportörü Bayan Salmón, açlık, hastalık ve mevcut sağlık hizmetlerinin eksikliği ile başlayan, oradaki kadın ve kızların tehlikeli durumuna dikkat çekti.

Konsey’deki büyükelçilere “Kadınlar insanlık dışı koşullarda tutuluyor ve hükümet yetkilileri tarafından işkence ve kötü muameleye, zorla çalıştırmaya ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılıyor” dedi.

Barışı “şiddet yokluğunun veya şiddet korkusunun ötesinde” düşünmeleri gerektiğini söyledi.

“Olası herhangi bir barış sürecine hazırlanmak, karar vericiler olarak kadınları içermeli ve bu süreç şimdi başlamalı.”

İnsan haklarına ilişkin “net kriterlerin” tüm müzakerelerin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Güvenlik Konseyi’ni insan haklarının korunmasını yeniden canlanan barış ve güvenlik gündeminin merkezine koymaya çağırıyorum.”

İnsan hakları