Yolsuzluğa ilişkin daha iyi veriler etkisini azaltabilir ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyebilir

 Nguncel.com

Yolsuzluğa ilişkin daha iyi veriler etkisini azaltabilir ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyebilir Nguncel.com

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) İcra Direktörü Ghada Waly, konuyla ilgili ilk küresel konferansın açılışında konuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) göre yolsuzluğun dünyaya maliyeti yılda yaklaşık 2,6 trilyon dolardır; bu para açlıkla mücadeleye, sağlık hizmetlerine ve tüm çocukların kaliteli eğitime erişiminin sağlanmasına harcanabilir.

“Yolsuzluğun ölçülmesine yönelik ortak bir yaklaşım geliştirmek, çok ihtiyaç duyulan netliği sağlayabilir; nedenleri, etkileri ve eğilimleri belirlememize, boşlukları ve zayıflıkları tespit etmemize, yolsuzlukla mücadele politikalarının etkinliğini izleyip değerlendirmemize ve en önemlisi ilerlemeyi takip etmemize olanak sağlayabilir.” dedi Bayan Waly.

“Yeterli yasal çerçeve ve güçlü kurumların mevcut olmasıyla birlikte bu, daha güçlü bir müdahaleyi mümkün kılacak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabaları için bir sıçrama tahtası görevi görecek” diye ekledi.

Bozuk bir resim

Bayan Waly, yolsuzluğu ölçmenin kolay bir iş olmadığını kabul etti. Mevcut metodolojilerin çoğu zaman belirsiz olması, mevcut rakamların ve istatistiklerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında soru işaretleri doğurmaktadır.

“Birçok tahmin sınırlı göstergelere dayanıyor, bazı çerçeveler ise küçük paydaş gruplarına ve onların algılarına öncelik veriyor” dedi.

“Bu, Güney’deki, varsayılan olarak daha yolsuzluğun daha fazla olduğu düşünülen birçok ülke de dahil olmak üzere, genellikle eksik veya çarpık bir tablo çiziyor.”

Ölçüm çerçevesi

UNODC, ülkeler içi yolsuzluğu ölçmek için ortak bir dizi tanım, gösterge, yöntem ve kaynak öneren ve bütünsel veri toplama ve analizi için yönergeler sağlayan istatistiksel bir çerçeve geliştiriyor.

Bayan Waly, bu belgenin Aralık ayında, 20 yıl önce kabul edilen Birleşmiş Milletler Yolsuzluğa Karşı Sözleşme’ye (UNCAC) taraf devletlerin katılacağı bir konferansta sunulmasını umduklarını söyledi.

Çerçevenin geliştirilmesinin, UNODC’nin ülkelerin yolsuzlukla ilgili veri toplamasına yardımcı olma yönündeki çalışmalarına dayandığını da sözlerine ekledi.

Ülkelere destek

Büro, yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinde Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki birçok ülkeye kapasite geliştirme ve teknik rehberlik sağlıyor.

2018 yılında UNODC, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ilerletmek amacıyla rüşvet ve diğer ilgili yolsuzluk türlerinin örnek anketler aracılığıyla ölçülmesine yönelik bir kılavuz geliştirmek üzere UNDP ile ortaklık kurdu.

“Yolsuzluğun etkisi somut, geniş kapsamlı ve çok zarar verici. Yolsuzluğu daha iyi ölçerek bu etkiyi daha iyi azaltabiliriz” dedi.

Yolsuzluğun Ölçümünü İyileştirmek için Verilerden Yararlanma Küresel Konferansı, hükümet, sivil toplum ve akademiden politika yapıcıları, akademisyenleri, uygulayıcıları ve uzmanları bir araya getiriyor.

İki gün sürecek toplantı Cuma günü sona erecek.

Hukuk