BM başkanı G20 liderlerine ‘ortak çıkar için’ bir araya gelme çağrısında bulundu

 Nguncel.com

BM başkanı G20 liderlerine ‘ortak çıkar için’ bir araya gelme çağrısında bulundu Nguncel.com

Hindistan’ın başkentinde 9 ve 10 Eylül’de gerçekleşecek G20 Gelişmiş Ekonomiler Zirvesi arifesinde konuşan Bay Guterres, küresel liderliğe özellikle iki öncelikli alanda ihtiyaç duyulduğunu söyledi: iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma.

‘Kaybedecek zaman yok’

“Kaybedecek vaktimiz yok. Zorluklar göz alabildiğine uzanıyor” dedi Genel Sekreter bir basın toplantısında.

Dünyanın zorlu bir geçiş döneminde olduğu, artan eşitsizlik, yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya olduğu ancak küresel dayanışmanın açık bir şekilde eksik olduğu konusunda uyardı.

“Böyle devam edemeyiz. Ortak fayda için bir araya gelmeli ve birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Lider iklim eylemi

Bay Guterres, G20 üye devletlerinin dünyanın en büyük sera gazı üreticileri olduklarını, toplam küresel emisyonların yüzde 80’inden sorumlu olduklarını ve bu nedenle iklim eylemi konusunda daha fazla liderlik göstermeleri gerektiğini kaydetti.

“Liderlik 1,5 derece hedefini canlı tutmaktır; iklim adaletine dayalı güvenin yeniden inşası; ve yeşil ekonomiye adil ve eşitlikçi bir geçişi teşvik etmek.”

Liderliğin aynı zamanda daha zengin ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin emisyon azaltma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Yeşil İklim Fonu gibi uzun süredir devam eden finansman taahhütlerini nihayet yerine getirmeleri anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Genel Sekreter, liderlerin dünyanın 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG’ler) zamanında ulaşmasını sağlamak için somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Spesifik eylemler şunları içerir:

  • En az 500 milyar dolarlık bir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi teşvikinin finansmanı
  • Yoksul ülkelerin borç yükünün azaltılmasına yönelik etkili bir mekanizmanın kurulması
  • Özel finansmanı daha büyük ölçekte çekmek için çok taraflı kalkınma bankalarının iş modelinin değiştirilmesi
  • Sübvansiyonların fosil yakıtlardan daha verimli uygulamalara kaydırılması

‘SKH ilerlemesini katalize edin’

Bay Guterres, “birlikte, bu eylemlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ilerlemeyi katalize edeceğini ve gelişmekte olan ekonomilerin enerji, gıda sistemleri, dijital, eğitim, sağlık, insana yakışır işler ve sosyal koruma alanlarındaki önemli geçişlere yatırım yapmasına yardımcı olacağını” söyledi.

Tüm ülkelerden, bölgelerden ve gruplardan iyi niyet olduğu sürece, Hedeflere yönelik önemli ilerlemenin hala ulaşılabilir olduğunu ekledi.

BM başkanı bu hafta sonu Hindistan’ın başkanlık edeceği yıllık G20 zirvesine katılacak Tek dünya, tek aile, tek gelecek.

Cuma günkü basın toplantısında bu mesajı yineledi ve “tek dünyamızı kurtarmak ve geleceğimizi güvence altına almak için tek bir aile olarak birlikte çalışmamız gerektiğini” vurguladı.

Ekonomi